top of page

Castratie kat & hond

Castratie bij zowel katten als honden is een chirurgische ingreep waarbij de voortplantingsorganen van het mannelijk dier worden verwijderd. Na de castratie adviseren wij de eigenaren van katten om deze gedurende 10 dagen binnen te houden. Voor de hondeneigenaren wordt aanbevolen om hun hond gedurende 10 dagen aan de lijn te houden en zwemmen te vermijden. De hond moet nog terugkomen voor een wondcontrole na 10 dagen, dan worden ook richtlijnen gegeven voor het herstelproces.

puppy's

Waarom?

Castratie bij katten helpt bij het verminderen van ongewenst gedrag zoals territoriumafbakening, vechten met andere katten en zwerven. Bij honden vermindert het ongewenst gedrag zoals agressie, territoriaal markeren en ontsnappingspogingen. Door de castrastie worden ongewenste zwangerschappen voorkomen, wat bijdraagt aan het beheersen van de populatie van zwerfdieren. Het verkleint de kans op bepaalde gezondheidsproblemen, zoals testiculaire kanker, prostaatproblemen ook vermindert het de drang om te paren.

bottom of page